28η Οκτωβρίου

Η έκθεση «28η Οκτωβρίου» παρουσιάζει αντίγραφα των έργων του ζωγράφου Αλεξανδράκη που βρισκόταν στο Μέτωπο.