Το παιδί στα μέρη του κόσμου

Η έκθεση «Το παιχνίδι στα μέρη του κόσμου» είχε σκοπό να ταξιδέψει τους επισκέπτες στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ινδία και στην Αφρική για μία πρώτη εμπειρία με παραδοσιακά και ομαδικά παιχνίδια που παίζονται εκεί.