Οι λαζαρίνες

Η έκθεση δείχνει ένα από τα πιο αγαπητά έθιμα της Μεγαλοβδομάδας που το τραγουδούν ακόμα σήμερα κρατώντας καλαθάκια στολισμένα με λουλούδια. Πληροφορίες πήρα από την Ελληνική Εταιρία της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών