Γνωριμία με τις Μηλιές

Εστιάζοντας στο σαμάρι, η έκθεση παρουσίαζε εκθέματα ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος καθώς και μία οπτικοακουστική παρουσίαση σχετικά με τις Μηλιές, με σκοπό την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού στο ευρύτερο κοινό. Μηλίωτες τεχνίτες και νοικοκυρές συνέβαλαν ουσιαστικά προσφέροντας αντικείμενα που εμπλούτισαν την έκθεση.

Η έκθεση παρουσιάστηκε αρχικά στην πόλη του Βόλου και αργότερα στον Σύνδεσμο Ξένου Τύπου στην Αθήνα και στο Ναύπλιο, υπό την αιγίδα του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος.

Η έκθεση ταξίδεψε στο παράρτημα του Εθνογραφικού Μουσείου της Γενεύης και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας στην Κύπρο.